Menu Zamknij

Badanie Psychologiczne

Badanie psychologiczne / psychodiagnostyka to jedno lub kilka spotkań z psychologiem, mających na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych), ilorazu inteligencji lub typu osobowości. 

W naszym centrum oferujemy badania psychologiczne zarówno prywatnie według cennika jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Specjaliści wykonujący badania:

W ramach usług prywatnych:

  • badanie funkcji poznawczych obejmuje dwa spotkania z psychologiem, po których następuje opracowanie wyników badania i wydanie opinii na piśmie
  • badanie osobowości z wykorzystaniem Testu MMPI-2 obejmuje wywiad kliniczny w ramach jednej wizyty, po której następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie
  • badanie psychologiczne do celów orzeczniczych z wykorzystaniem Skali WAIS-R(PL), Testu Bentona, Próby uczenia się słów, obejmuje jedno spotkani (do 1,5 godziny), po którym następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie
  • ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych, szczególnie w obszarze otępień, obejmuje jedno spotkanie (do 1,5 godziny), po którym następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie

Istnieje możliwość umówienia się na dodatkową wizytę poświęconą szczegółowemu omówieniu wyników.

Badanie psychologiczne