Menu Zamknij

Magdalena Starkowska

Specjalista psychologii klinicznej

Absolwentka psychologii na UAM w Poznaniu, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła program Edukacji Psychologicznej w zakresie psychoterapii i pomocy psychologicznej w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, podstawowy kurs terapii systemowej – indywidualnej i rodzinnej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu oraz czteroletni kurs psychoterapii atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi. Wiedzę psychoterapeutyczną poszerzała również o liczne szkolenia z zakresu neuropsychologii (metody diagnostyczne w otępieniach).

W ramach współpracy z Katharsis udziela pomocy psychologicznej, konsultacji diagnostycznych w obszarze funkcjonowania poznawczego osób dorosłych. Prowadzi warsztaty psychologiczno-edukacyjne na dziennym oddziale psychiatrycznym.

W poznawaniu, rozumieniu i prowadzeniu terapeutycznym pacjentów odwołuje się głównie do podejścia Ericksonowskiego, korzystając również w innych nurtów: humanistyczno-egzystencjalnego i systemowego. Pomaga odnaleźć pacjentom ich twórczy potencjał i zasoby do lepszego rozumienia siebie i innych, radzenia sobie z trudnościami i pełniejszego życia.

Pracuje z osobami:

  • doświadczającymi depresji, lęku, impasu, zagubienia w życiu,
  • przeżywającymi trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • w kontekście różnego rodzaju kryzysów: sytuacyjnych, zdrowotnych, rozwojowych, egzystencjalnych.

Nieodłączną częścią jej pracy zawodowej jest regularna superwizja oraz rozwój osobisty.

Przyjmuje w ramach NFZ i wizyt komercyjnych.