Menu Zamknij

Cennik

Formy płatności

Uprzejmie informujemy, że opłatę za wizytę prywatną należy uiścić przed wizytą u danego specjalisty, w Rejestracji naszego Centrum:

  • gotówką
  • kartą płatniczą
  • przelewem na konto bankowe wpisując w tytule: data wizyty, imię i nazwisko specjalisty, imię i nazwisko pacjenta
    (przykład: 12.10.2015, dr Anna Nowak, Jan Kowalski)
    BGŻ BNP Paribas: 84 1600 1462 1841 0747 1000 0002

Psychiatra

Pierwsza wizyta240 zł
Kolejna wizyta190 zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna150 zł
Badanie funkcji poznawczych (dorośli)200 zł
Badanie osobowości z użyciem Testu MMPI-2 (młodzież od 15 r.ż./dorośli)300 zł
Diagnoza zespołu Aspergera (badanie Testem ASRS) (młodzież od 15 r.ż.)300 zł
Badanie neuropsychologiczne (młodzież od 15 r.ż.; określanie ilorazu inteligencji – od 16 r.ż)250 zł
Badanie psychologiczne do celów orzeczniczych (dorośli)200 zł
Ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych150 zł
Omówienie wyników badań120 zł

Terapia

Terapia indywidualna150 zł/ wizyta
Terapia indywidualna nastolatków150-200 zł*/ wizyta
Terapia par200 zł/ wizyta
Konsultacja na grupę psychoterapeutyczną120 zł
Grupa terapeutyczna otwarta550 zł/ miesiąc
Grupa terapeutyczna dla młodych dorosłych450 zł/ miesiąc
* – koszt wizyty uzależniony od terapeuty

Leczenie uzależnień

Konsultacja150 zł
Terapia 150 zł/ wizyta

Warsztaty

Uwolnij swoje ciało450-480 zł
Instrukcja obsługi emocji600-650 zł
Warsztaty rozwoju osobistego400 zł