Menu Zamknij

Cennik

Formy płatności

Uprzejmie informujemy, że opłatę za wizytę prywatną należy uiścić przed wizytą u danego specjalisty, w Rejestracji naszego Centrum:

  • gotówką
  • kartą płatniczą
  • przelewem na konto bankowe wpisując w tytule: data wizyty, imię i nazwisko specjalisty, imię i nazwisko pacjenta
    (przykład: 12.10.2015, dr Anna Nowak, Jan Kowalski)
    BGŻ BNP Paribas: 84 1600 1462 1841 0747 1000 0002

Psychiatra

Pierwsza wizyta190 zł
Kolejna wizyta150 zł

Psycholog

Konsultacja psychologiczna 140-150 zł*
Badanie funkcji poznawczych (dorośli) 200 zł
Badanie osobowości z użyciem Testu MMPI-2 (młodzież od 15 r.ż./dorośli)
300 zł
Diagnoza zespołu Aspergera (badanie Testem ASRS) (młodzież od 15 r.ż.)
300 zł
Badanie neuropsychologiczne (młodzież od 15 r.ż.; określanie ilorazu inteligencji – od 16 r.ż)
250 zł
Badanie psychologiczne do celów orzeczniczych (dorośli)
200 zł
Ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych
150 zł
Omówienie wyników badań 120 zł

*uzależniona od psychologa

Terapia

Terapia indywidualna 140-150 zł* / wizyta
Terapia indywidualna nastolatków 140-200 zł* / wizyta
Terapia par 200 zł/ wizyta
Konsultacja na grupę psychoterapeutyczną 120 zł
Grupa psychoterapeutyczna otwarta 450 zł / miesiąc
Grupa terapeutyczna dla młodych dorosłych
450 zł / miesiąc

*uzależnione od terapeuty

Leczenie Uzależnień

Konsultacja140 zł
Terapia140 zł / wizyta

Warsztaty

Uwolnij swoje ciało450-480 zł
Instrukcja obsługi emocji600-650 zł
Warsztaty rozwoju osobistego400 zł