Menu Zamknij

Terapia Indywidualna

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania z terapeutą, zorientowane wokół ustalonego celu. Długość jej trwania zależy od potrzeb pacjenta, zgłaszanego problemu i sposobu pracy terapeuty. Może obejmować od kilkunastu spotkań do kilku lat. 

Psychoterapia może być pomocna w pełniejszym rozumieniu siebie, zwiększeniu świadomości swoich przeżyć, lepszym funkcjonowaniu w relacjach interpersonalnych. Pozwala nauczyć się lepiej radzić sobie z kryzysami, wzmocnić poczucie własnej wartości, a także pracować nad przeżywanymi konfliktami wewnętrznymi, zmianą schematów i postaw powodujących cierpienie i rozwojem osobowości.

Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest konsultacją, która obejmuje od jednego do kilku spotkań i ma na celu rozpoznanie problemu, zaproponowanie odpowiedniej metody pomocy oraz ustalenie celu i zasad ewentualnej pracy terapeutycznej.

W naszym centrum oferujemy psychoterapię indywidualną zarówno prywatnie według cennika jak i w ramach kontraktu z NFZ.

Psychoterapia indywidualna

Psycholodzy