Menu Zamknij

Feniks: między wczoraj a jutro

Pilotażowy program oddziaływań terapeutycznych skierowanych do osób z doświadczeniem traumy oraz ich rodzin

Zapraszamy do skorzystania z oferty kompleksowej pomocy psychoterapeutycznej, psychologicznej oraz psychiatrycznej osoby pełnoletnie, które doświadczają nasilonego dyskomfortu psychicznego oraz trudności w codziennym życiu i relacjach z innymi ludźmi w związku z:

 • doświadczeniem lub byciem świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej,
 • doświadczeniem traumy relacyjnej w dzieciństwie,
 • doświadczeniem traumy wtórnej/ zapożyczonej w związku z udzielaniem pomocy ofiarom konfliktów zbrojnych, pandemii, wypadków, pożarów lub osobom chorym przewlekle.

Co można zyskać?

 • stabilizację stanu psycho-emocjonalnego,
 • umiejętność zdrowego regulowania swoich emocji,
 • zwiększenie wiedzy i samoświadomości w odniesieniu do zdrowia oraz kompetencji, dotyczących radzenia sobie ze stresem,
 • odbudowanie poczucia bezpieczeństwa i zaufania do samego siebie,
 • rozwinięcie zasobów ochrony siebie i dbania o swoje potrzeby w relacjach z innymi,
 • wsparcie rodziny pacjenta w odzyskiwaniu równowagi po doznanym urazie,
 • powrót do równowagi i aktywnego funkcjonowania w codziennym życiu oraz w środowisku społecznym,
 • odzyskanie dobrego samopoczucia, energii, motywacji do życia i działania.

Informacje o programie:

 • program realizowany będzie od kwietnia 2023 do grudnia 2024 roku,
 • program skierowany jest do osób pełnoletnich,
 • w ramach programu, w zależności od indywidualnych potrzeb, skorzystać można z różnorodnych form specjalistycznej pomocy, w tym m.in.:konsultacji diagnostycznych, porad psychologicznych, sesji psychoterapii indywidualnej, sesji psychoterapii rodzinnej, sesji psychoterapii grupowej oraz konsultacji z lekarzem psychiatrą,
 • program realizowany jest w ramach umowy z NFZ i nie trzeba posiadać skierowania.
 • konsultacje i sesje w ramach programu odbywają się w WCZP Katharsis w Poznaniu ul. Kórnicka 24, tel. 881551771, e-mail:rejestracja@katharsis.poznan.pl