Menu Zamknij

Badanie Psychologiczne

Badanie psychologiczne / psychodiagnostyka to jedno lub kilka spotkań z psychologiem, mających na celu określenie funkcjonowania poznawczego (pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, języka, funkcji wzrokowych), ilorazu inteligencji lub typu osobowości. 

W naszym centrum oferujemy badania psychologiczne zarówno prywatnie według cennika jak i w ramach kontraktu z NFZ.

W ramach usług prywatnych:

Osoby dorosłe:

  • badanie funkcji poznawczych obejmuje dwa spotkania z psychologiem, po których następuje opracowanie wyników badania i wydanie opinii na piśmie
  • badanie osobowości z wykorzystaniem Testu MMPI-2 obejmuje wywiad kliniczny w ramach jednej wizyty, po której następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie
  • badanie psychologiczne do celów orzeczniczych z wykorzystaniem Skali WAIS-R(PL), Testu Bentona, Próby uczenia się słów, obejmuje jedno spotkanie, po którym następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie
  • ocena neuropsychologiczna funkcji poznawczych, szczególnie w obszarze otępień, obejmuje jedno spotkanie, po którym następuje opracowanie wyników i wydanie opinii na piśmie

Młodzież od 15 r.ż.:

  • Badanie osobowości Testem MMPI-2 – określanie profilu osobowości, analiza nieprawidłowości w rozwoju osobowości, diagnoza zaburzeń osobowości, formułowanie celów terapeutycznych na podstawie stwierdzonego profilu, cech osobowości, diagnoza identyfikacji płciowej (transseksualizm). Proces diagnozy składa się z dwóch spotkań – rozmowa indywidualna z dzieckiem 45 min, omówienie wyników oraz z etapu polegającego na wykonaniu Testu MMPI-2.
  • Diagnoza zespołu Aspergera (badanie Testem ASRS). Proces diagnozy składa się z trzech spotkań – rozmowa indywidualna z dzieckiem, wywiad z rodzicami, omówienie wyników
  • Badanie neuropsychologiczne – określenie ilorazu inteligencji, diagnoza zaburzeń funkcji poznawczych takich jak koncentracja uwagi, zdolność do uczenia się i in. Proces diagnozy składa się z trzech spotkań – wywiad z rodzicami oraz pierwsze badanie testowe, kontynuacja badania testowego, omówienie diagnozy i przekazanie zaleceń dotyczących treningu prokognitywnego.

Istnieje możliwość umówienia się na dodatkową wizytę poświęconą szczegółowemu omówieniu wyników.