Menu Zamknij

Nasze Zasady

Kodeks Etyczny

W swojej pracy kierujemy się fundamentalnymi zasadami etyki zawartymi w „Kodeksie Etyki lekarskiej”, „Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego”, „Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”, „Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego”.

Najlepsi Specjaliści

Podejmujemy współpracę z najlepszymi specjalistami: lekarzami psychiatrami, psychoterapeutami, certyfikowanymi terapeutami uzależnień oraz psychologami, którzy prowadzą terapię zgodnie z najwyższymi standardami, poddając swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

Ciągłe Podnoszenie Kwalifikacji

Świadomi ciągłych zmian, odkryć i osiągnięć badawczych w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii systematycznie dbamy 
o podnoszenie naszych kwalifikacji, m. in. poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Najwyższa Jakość

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z naszą pracą przywiązujemy dużą uwagę do wysokiej jakości usług i opieki medycznej oferowanej w naszym Centrum. Podejmując wszelkie działania dbamy o możliwie najwyższe zadowolenie Państwa ze świadczonych przez nas usług medycznych. Na bieżąco także wdrażamy nowe procedury i zasady, mające na celu usprawnienie funkcjonowania naszego Centrum, tak aby uczynić je jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym.

Tajemnica Zawodowa

Wszyscy pracownicy naszego Centrum mają pełną świadomość zaufania, jakim obdarzają nas Państwo oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas, by chronić Państwa prywatność. 
W związku z tym w naszym Centrum każdy lekarz, terapeuta a także pracownicy administracyjni zostali pisemnie zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie leczenia i terapii.

Poufność

Dbamy nie tylko o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, komfort, zadowolenie, ale również 
o zapewnienie Państwu należytej prywatności. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi w naszym Centrum standardami bezpieczeństwa informacji nie udzielamy jakichkolwiek informacji oraz nie udostępniamy żadnej dokumentacji osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody, wyrażonej na piśmie. Jeśli chcecie Państwo, aby ktokolwiek z rodziny czy bliskich miał dostęp do informacji o stanie Państwa zdrowia lub, do dokumentacji medycznej należy upoważnić wskazaną osobę osobiście, w Rejestracji Centrum.