Menu Zamknij

Anna Różańska

Psycholog, coach

Absolwentka psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna Człowieka Dorosłego na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Poznaniu, ukończyła także podyplomowe studia z Coachingu na Uniwersytecie SWPS. Obecnie zamierza ukończyćProfesjonalną Szkołę Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Stale rozwija swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych dla psychologów, psychoterapeutów i coachów. 

W pracy z pacjentami udziela pomocy psychologicznej, konsultacji i wsparcia osobom doświadczającym kryzysów i trudności w codziennym funkcjonowaniu. Szczególnie bliskie są jej obszary związane z potrzebą poprawy i budowy satysfakcjonujących relacji, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami związanymi z lękiem odbierającymi poczucie sprawczości i kontroli nad własnym życiem.

Ważny dla niej aspekt rozwoju osobistego wykorzystuje do wspierania indywidualnych dążeńswoich pacjentów aby mogli dokonywać zmian podnoszących jakość ich życia w poczuciu własnej samorealizacji. 

Jest zwolenniczką terapii w nurcie integracyjnym; łączącym w sobie dorobek psychoterapii poznawczo – behawioralnej, psychodynamicznej, humanistycznej i systemowej.

Swoją pracę poddaje stałej superwizji u certyfikowanego superwizora.

Działa zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Przyjmuje w ramach NFZ i wizyt komercyjnych.