Menu Zamknij

Marta Wnuk-Pawłowska

Psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie psychotraumatologii. 

Absolwentka studiów psychologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o specjalności psychologia kliniczna: psychoterapia zaburzeń psychicznych oraz psychologia zdrowia i choroby. 

Pracuje w nurcie psychoterapii systemowej, w której szkoli się od 12lat. Prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych, dzieci i młodzieży, par oraz rodzinną. 

Doświadczenie zdobywała m. in. podczas stażu w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Warszawie, a także pracując w pieczy zastępczej oraz w oświacie. 

Aktualnie prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, psychoterapeutyczną i szkoleniową oraz pracuje jako wykładowca akademicki Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Poznaniu. 

Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno – Zawodowego Psychologa i Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty. Ponadto swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Ważniejsze ukończone kursy, warsztaty i szkolenia: 

• Kurs podstawowy terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej) 

• Kurs dla zaawansowanych terapii systemowej (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), 

• Systemowa terapia dzieci i młodzieży (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej), 

• Terapia zaburzeń psychicznych (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: G. D. Ruf), 

• Terapia zaburzeń odżywiania u adolescentów. Diagnoza i terapia. (Instytut Edukacji i Terapii, prowadzenie: dr n. med. M.Talarczyk), 

• Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego), 

• Pedagogika traumy i doradztwo specjalistyczne dotyczące traumy (Deutschsprachige Gesellschaft fur Psychotraumatologie e. V., Bundesarbeitsgemeinschaft Traumpedagogik we współpracy z Wielkopolskim Towarzystwem Terapii Systemowej), 

• Systemowo–integracyjna terapia i doradztwo dla par (Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej, prowadzenie: Tom Levold).