Menu Zamknij

Marta Gładkowska

Jestem psychologiem, pedagogiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia w ramach całościowego KursuAkredytowanego Psychoterapii w Wielkopolskim Instytucie Psychoterapii w Poznaniu, przygotowującego do egzaminu na Certyfikat Psychoterapeuty. Wykształcenie psychologiczne zdobyłam na uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy pomocowej, najpierw jako interwent, później jako pedagog, psycholog i psychoterapeuta. W pracy z klientem ukierunkowuję się na prowadzenie terapii “szytej na miarę”, uwzględniającej indywidualny charakter każdego człowieka.Cenię możliwość integracji różnych nurtów terapeutycznych,w szczególności opierając się na nurtach poznawczo-behawioralnym, systemowym i ericksonowskim. 

Udzielam wsparcia zarówno osobom dorosłym, młodzieży jak i dzieciom od dwunastego roku życia. Wieloletnia praca z ludźmi pozwoliła mi zdobyć doświadczenie w pracy zosobami, które doświadczyły traumy, mierzącymi się z zaburzeniami lękowymi, osobami w kryzysie, osobami mającymi trudność w relacjach interpersonalnych, doświadczających przemocy, mającymi trudności w ustalaniugranic czy z brakiem asertywności.

Pracuję w zgodzie z kodeksem etycznym zawodu psychologa, swoją pracę poddaję systematycznej superwizji.