Menu Zamknij

Katarzyna Wawrzecka – Ratajczak

Psycholog kliniczny (nr 006/2023.2/112), certyfikowany psychoterapeuta PTPPd (nr 203), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży (nr 038/2021.2/114), superwizor szkoleniowy KCP.

Ukończyła studnia magisterskie (psychologia) na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest absolwentką studiów podyplomowych: Diagnoza i Terapia Neuropsychologiczna na UMCS w Lublinie oraz  szkolenia specjalizacyjnego w zakresie psychologii klinicznej organizowanego przez SWPS we Wrocławiu. Ukończyła czteroletnią szkołę psychoterapii rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne), Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne) oraz Studium Opiniowania Sądowo-Psychologicznego (Fundacja Dzieci Niczyje). Ponadto ukończyła szkolenie w zakresie psychoanalitycznej psychoterapii par prowadzone przez Stanleya Ruszczyńskiego oraz Mary Morgan. Uczestniczyła w szkoleniu teoretycznym Transference – Focused Psychotherapy Training prowadzonym przez M. Carsky, P. Holler oraz S. Dazziego. Aktualnie uczestniczy w szkoleniu przygotowującym do certyfikatu psychoterapeuty Psychoterapii Skoncentrowanej na Przeniesieniu (TFP). Jest współpracownikiem dydaktycznym UAM w Poznaniu oraz USWPS w Poznaniu.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.