Menu Zamknij

Katarzyna Szlecht

Jest psychologiem, dyplomowanym psychoterapeutą, psychologiem w trakcie certyfikacji seksuologicznej w Polskim Towarzystwie Seksuologicznym.

Ukończyła psychologię na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu (specjalność psychoterapia zaburzeń psychicznych i seksuologia kliniczna), Studia Podyplomowe „Seksuologia Kliniczna – Opiniowanie, Edukacja, Terapia”, Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, w którym certyfikuje się na seksuologa klinicznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Areszcie Śledczym w Poznaniu, na Oddziale Detoksykacyjnym z Pododdziałem Psychiatrycznym oraz na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Centrum Zdrowia Psychicznego – CM HCP w Poznaniu, Punkcie Interwencji Kryzysowej i Telefonie Zaufania Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej w Poznaniu. Pracowała również w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Swarzędzu na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz z dysforią płciową.

Prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym w oparciu o TFP (Terapia Skoncentrowana na Przeniesieniu – terapia długoterminowa, intensywna z sesjami dwa razy w tygodniu, skupiająca się na relacjach pacjenta z innymi ludźmi, której celem jest zmiana struktury osobowości) oraz konsultacje psychologiczne i seksuologiczne osób dorosłych. Pracuje z osobami zmagającymi się z różnymi zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami osobowości, ale również afektywnymi, lękowymi, psychotycznymi, seksualnymi. Pomaga również osobom, które mają niestabilne poczucie siebie, odczuwają wewnętrzną pustkę, doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych i związkach intymnych, reagują silnymi emocjami i trudno jest im poradzić sobie z nimi, mają trudności z adaptacją do problemów, z osiąganiem celów, są niepewne lub czują niepokój w związku ze swoją seksualnością, chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.