Menu Zamknij

Aleksandra Juchnowicz

Psychoterapeuta w procesie certyfikacji

e-mail: a.juchnowicz@katharsis.poznan.pl

telefon: 693 393 139

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest psychoterapeutą w trakcie Całościowego Szkolenia Psychoanalitycznego w Krakowskiej Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywa od 13 lat, pracując z osobami potrzebującymi wsparcia i pomocy psychologicznej, między innymi w:

  • Zakładzie Terapii Nerwic „Empatia” w Lesznie
  • Oddziałach Dziennych Psychiatrycznych Ogólnych w: Wielkopolskim Centrum Zdrowia Psychicznego „Katharsis” w Poznaniu i Ośrodku Terapii Rodzin na ul. 28 czerwca 1956 roku w Poznani
  • Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej w ZTN„ Empatia” w Lesznie
  • Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w WCZP „Katharsis” w Poznaniu

Pracuje w podejściu opartym o paradygmat psychoanalityczny. Prowadzi psychoterapię długoterminową osób dorosłych cierpiących na zaburzenia osobowości, depresję, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania (m. in. anoreksję, bulimię), czy doświadczających problemów i kryzysów życiowych.

Swoja pracę poddaje systematycznej superwizji u certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej.

Jest także Trenerem Procesu Grupowego oraz choreoterapeutą pracującym w nurcie DMT. Prowadzi autorskie warsztaty pracy z ciałem, warsztaty psychoedukacyjne i zajęcia terapeutyczne z zakresu radzenia sobie z emocjami, odczuwania i wyrażania potrzeb oraz zajęcia z zakresu rozwijania autoekspresji.

Wieloletnia praca oraz fascynacja tymi dwoma podejściami (analitycznym i pracy z ciałem), pozwala jej całościowo widzieć trudności zgłaszających się do niej osób, pozwala również znaleźć rozwiązanie tych problemów w sposób kompleksowy i integrujący dwa, zdawałoby się, niezależne obszary.

Przyjmuje w ramach wizyt komercyjnych.