Menu Zamknij

Natalia Krystochowicz

Absolwentka psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie w trakcie czteroletniego szkolenia w kierunku terapii poznawczo – behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Gdańsku. 

Doświadczenie zawodowe zdobywa w poradniach zdrowia psychicznego dla osób dorosłych oraz prowadząc warsztaty dla młodzieży. Stale doskonali swoje umiejętności za pomocą szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej oraz psychoterapii. 

Prowadzi poradnictwo oraz konsultacje psychologiczne. W pracy z pacjentami korzystamiędzy innymi z technik zaczerpniętych z klasycznej terapii poznawczo – behawioralnej, terapii schematów oraz terapii akceptacji i zaangażowania. 

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. 

Przyjmuje w ramach NFZ.