Menu Zamknij

Grupa Terapeutyczna w ramach NFZ

Grupa skierowana jest do osób chcących lepiej poznać i rozumieć siebie oraz swoje funkcjonowanie w relacjach interpersonalnych. Daje możliwość m. in. refleksji nad różnymi aspektami swoich relacji, lepszego rozpoznawania uczuć w relacjach z innymi i uzyskania informacji zwrotnych od uczestników grupy.

Do uczestnictwa w grupie zapraszamy osoby doświadczające:

  • trudności związanych z funkcjonowaniem w relacjach
  • trudności w realizowaniu ról społecznych
  • kryzysów rozwojowych
  • kryzysów  związanych z trudną sytuacją życiową
  • stanów obniżonego nastroju
  • poczucia ciągłego napięcia i lęku

Grupa terapeutyczna ma charakter zamknięty 

Udział w terapii grupowej obejmuje 10 miesięcy, spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 11:30 – 13:00.

Udział w grupie poprzedzony jest konsultacjami indywidualnymi z terapeutkami prowadzącymi. 

Terapeutki prowadzące grupę: mgr Barbara Chwieralska, mgr Magdalena Starkowska

Grupa terapeutyczna NFZ