Katharsis | Nasze zasady | Katharsis
20603
page,page-id-20603,page-child,parent-pageid-20337,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,ajax_fade,page_not_loaded,boxed,,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive

Nasze zasady

KODEKS ETYCZNY

W swojej pracy kierujemy się fundamentalnymi zasadami etyki zawartymi w „Kodeksie Etyki lekarskiej”, „Kodeksie Etycznym Psychoterapeuty” Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego”, „Kodeksie Etyczno – Zawodowym Psychologa” Polskiego Towarzystwa Psychologicznego”, „Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego”.

NAJLEPSI SPECJALIŚCI

Podejmujemy współpracę z najlepszymi specjalistami: lekarzami psychiatrami, psychoterapeutami, certyfikowanymi terapeutami uzależnień oraz psychologami, którzy prowadzą terapię zgodnie z najwyższymi standardami, poddając swoją pracę terapeutyczną regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

CIĄGŁE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

Świadomi ciągłych zmian, odkryć i osiągnięć badawczych w dziedzinie psychiatrii, psychologii i psychoterapii systematycznie dbamy 
o podnoszenie naszych kwalifikacji, m. in. poprzez udział w różnych szkoleniach, warsztatach i konferencjach.

Najwyższa jakość

Zdając sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z naszą pracą przywiązujemy dużą uwagę do wysokiej jakości usług i opieki medycznej oferowanej w naszym Centrum. Podejmując wszelkie działania dbamy o możliwie najwyższe zadowolenie Państwa ze świadczonych przez nas usług medycznych. Na bieżąco także wdrażamy nowe procedury i zasady, mające na celu usprawnienie funkcjonowania naszego Centrum, tak aby uczynić je jeszcze bardziej przyjaznym i bezpiecznym.

TAJEMNICA ZAWODOWA

Wszyscy pracownicy naszego Centrum mają pełną świadomość zaufania, jakim obdarzają nas Państwo oraz odpowiedzialności, jaka spoczywa na nas, by chronić Państwa prywatność. 
W związku z tym w naszym Centrum każdy lekarz, terapeuta a także pracownicy administracyjni zostali pisemnie zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie leczenia i terapii.

POUFNOŚĆ

Dbamy nie tylko o Państwa zdrowie, bezpieczeństwo, komfort, zadowolenie, ale również 
o zapewnienie Państwu należytej prywatności. Dlatego też, zgodnie z obowiązującymi w naszym Centrum standardami bezpieczeństwa informacji nie udzielamy jakichkolwiek informacji oraz nie udostępniamy żadnej dokumentacji osobom trzecim bez wyraźnej Państwa zgody, wyrażonej na piśmie. Jeśli chcecie Państwo, aby ktokolwiek z rodziny czy bliskich miał dostęp do informacji o stanie Państwa zdrowia lub, do dokumentacji medycznej należy upoważnić wskazaną osobę osobiście, w Rejestracji Centrum.